Houdkovy obrazy tvoří často cykly, které na sebe navazují a navzájem se rozvíjejí. K jejich vytváření využívá techniku kolážovitého vrstvení. Nad figurálními náměty začala postupně nabývat vrchu geometrie, vycházející z odkazů na avantgardu počátku minulého století a dědictví modernismu. Tyto odkazy řeší Houdek neustále. V centru jeho zájmu je kruh, který jeho plátnům dominuje, a ostatní geometrické tvary, zobrazené převážně ve stupních šedi a černi. Vladimír Houdek intenzivně vystavuje v zahraničí, na uměleckých veletrzích a jeho díla jsou součástí významných sbírek. Anotace: Kateřina Štroblová