pohled do expozice, výstava Vladimír Kopecký: Gloria, Museum Kampa, 27. 11. 2021 - 27. 2. 2022, foto O. Palán, archiv Musea Kampa

Vladimír Kopecký (nar. 1931) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař, sklář, autor instalací. Kopeckého práce se nachází v mnoha významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu. Museum Kampa připravilo výstavu, která vznikla u příležitosti autorových 90. narozenin. Na výstavě je představena autorova tvorba z posledních let, velkoformátová plátna, skleněné obrazy, vázy a objekty včetně jednoho z pracovních návrhů tisků, který zvítězil v soutěži na podobu stanic budoucí linky pražského metra D.

 

Museum Kampa připravuje v Museu skla Portheimka kolektivní výstavu k poctě Vladimíra Kopeckého, na níž budou uvedena díla jeho žáků a následovníků a která zohlední všechny principy Kopeckého tvorby. Výstava bude zahájena ve druhé polovině prosince 2021.