Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila při příležitosti 100 let od narození malíře Vladimíra Vašíčka rozsáhlou výstavu zahrnující všechny aspekty autorovy umělecké tvorby. Vašíček patří ke stěžejním osobnostem českého abstraktního umění 2. poloviny 20. století. Kromě doby studií ve Zlíně a v Praze trvale žil a působil ve svém rodišti, v obci Svatobořice-Mistřín na jižní Moravě, kde vytvořil svébytné malířské dílo dosahující pozoruhodné obsáhlosti a vnitřní provázanosti. 

 

Výstava představuje zásadní díla ze soukromých sbírek i muzejních institucí, které přibližují proměny Vašíčkova projevu skrze několik dekád. Od raných figurativních maleb 40. a 50. let, které čerpají z fauvistických podnětů a kubistické estetiky, se odvíjí přes přechodové období přelomu 50. a 60. let směrem k ryze abstraktním kompozicím, jež vznikaly od 60. let až do umělcovy náhlé smrti v roce 2003. Díla charakterizuje výrazová šíře a protikladný přístup, v němž se spojuje racionální a intuitivní princip, pevný řád s impulsivními malířskými gesty či geometrické prvky s tvary organickými.