Vladislav Mirvald, Ohře s Oblíkem (1964)

Významný představitel geometrické abstrakce Vladislav Mirvald (1921–2003) se ve foyer Galerie moderního umění představí v méně obvyklé poloze. V komorní výstavě se vrátíme do let před vznikem skupiny Křižovatka, kde se začaly rýsovat kontury nového progresivního směru. Vrátíme se do období, kdy spolu se svým lounským kamarádem, malířem Zdeňkem Sýkorou objížděl milovanou krajinu Českého Středohoří a své představy pak vtělil do bohaté série drobnějších formátů. Expresivní tahy štětce a výrazná, disharmonická barevnost ničím nepředpovídají až asketickou přísnost pozdějšího výrazu, jenž postupně vyústil v dokonalé konstrukce kružnic narýsovaných tenkým perem uctívaného lounského pedagoga deskriptivní geometrie. Dosud nesvázán pravidly geometrické abstrakce, oddával se přímému pozorování přírody a jejích dějů. Vznikla tak pozoruhodná kolekce bezprostředních záznamů větších celků i detailů dramatické krajiny s rozeklaným horizontem. Spolu s touto divokou – „fauvistickou“ krajinomalbou se vrátíme do doby, kdy příroda byla vnímána ještě jako odraz umělcovy duše. Malíři lounského okruhu stáli na konci této tradice. Do dění vstoupily nové modernizační tendence a příroda, která byla na konci 19. století tématem číslo jedna, na čas ustoupila do pozadí.