Galerie Kaple hostí výstavu „Friday Night Highlights“, která představuje tvorbu mladé autorky slovenské výtvarné scény. Vlasta Žáková ve svých vyšívaných obrazech, nebo textilních objektech propojuje klasické textilní techniky s fotografickým námětem bujarých večírků.Ke zhlédnutí budou velmi známé velkoformátové obrazy a plastiky ale i aktuální tvorba umělkyně. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. prosince od šesté hodiny odpolední, pod kurátorským vedením Martiny Vyskupové. Výstava s názvem Friday Night Highlights potrvá do 24. ledna 2014.

Galerie Kaple umožní návštěvníkům shlédnout průřez tvorbou výrazné slovenské autorky Vlasty Žákové, která vystaví již známé velkoformátové obrazy a plastiky ale i její aktuální tvorbu. Patří do řady výtvarníků, jejíž vizuální projev se vyznačuje především novou koncepcí obrazů, soch a měkkých objektů. Vyšívaná díla v jejím podání v podstatě postrádají příbuznost s textilním navrhováním nebo designem, její práce jsou z formálního i obsahového hlediska blízké spíše malbě a kresbě. Interpretace závěsného obrazu prostřednictvím textilu a textilních technik, jakým jsou ruční a strojové šití, je charakteristickým znakem její tvorby.
Tuto techniku používá pro své vyjadřování a razí tím novou cestu v současném umění.
Zvolená textilní technika vyšívání, která je čistá a precizní, nám asociuje určité ženské uvažování. Nanášením různých typů stehů, barevných nití a ploch modeluje obraz znázorňující dobovou zábavu a agresivitu mladých lidí. Bourá tak tradiční chápání textilního obrazu a posouvá jej až do plastiky.
Autorka jako předobraz převážně používá drsné náměty, které se jí nejvíce dotýkají, například kompoziční situace z večírků či rvaček. Jedná se o výjevy z běžného i soukromého života či amatérské fotografie, které nachází na internetových sociálních sítích. Obrazy nás situují do voayerské pozice. Minimum zobrazených těl naznačuje jejich psychické a emocionální pochody a zároveň se dotýká gendrové problematiky. Fáze nadšení a snad i upřímná oslava socio-kulturní zábavy tohoto typu, která se vyznačuje dynamickou barevností figurálních kompozic, se nám především v plastikách záhy předefinuje na pohled osob zničených vyčerpáním, vyprahnutím po mejdanu a kritickým uvědomováním si sebe sama. Žáková tak upozorňuje na negativní image a devastaci mladých lidí pod falešnou vizí a de facto evokuje pohoštění, které nikam nevede.

Vlasta Žáková je absolventkou Fakulty umění Technické univerzity v Košicích, Ateliér grafiky a experimentální tvorby pod vedením prof. Rudolfa Sikory a Zbyňka Prokopa. Tvorbu prezentovala na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Roku 2007 byla finalistkou Ceny Egoart a v roce 2008 a 2010 se stala finalistkou ceny ČEZ 333, kterou uděluje Národní galerie