Galerie Kaple představí průřez tvorbou výrazné slovenské autorky Vlasty Žákové, která bourá obecné chápání textilního obrazu. Shlédnout můžete již velmi známé velkoformátové obrazy a plastiky ale i aktuální tvorbu umělkyně. Výstava s názvem Friday Night Highlights potrvá až do 24. ledna 2014.

Vlasta Žáková patří do řady výtvarníků, jejíž vizuální projev se vyznačuje především novou koncepcí obrazů, soch a měkkých objektů. Dokonce i při studiu na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér grafiky a experimentální tvorby pod vedením prof. R. Sikory a Z. Prokopa), si Žáková podmínila zájem teoretiků a výtvarného publika svým estetickým a ženským pojetím závěsného obrazu. Charakteristickým znakem její tvorby je interpretace malby prostřednictvím textilu a hledání různorodých možností textilního odvětví. Tímto způsobem razí novou cestu v současném umění.

Rafinovaným a také velmi přesným postupem ručního a strojního šití, textilním vrstvením a stínováním za pomocí látek a nití, dotváří přesvědčivou iluzi kresby. Tradiční charakter obrazu přetváří Žáková do expresivní ambivalentní pozice, která stojí na pomezí kresby, malby, textilního ArtProtisu, asambláží a současných tendencí v kultuře. Její kultivovaný způsob nakládání s technikou vyšívání a šití jako alternativním vyjadřovacím prostředkem schopným postihnout intenzitu tahu linie s přechody od uvolněné skicovitosti až k zautomatizované kresbě.

V jedné části své tvorby parafrázuje formy tradičního vyšívání, které vždy poskytovalo především dekorativní a vzdělávací funkci. Neztvárňuje žánrové scény a naivní květinové ozdoby v typických kulatých rámech nebo na dekoračních polštářích, ale ironicky vyšívá to, co se jí přímo dotýká. Jsou to fotografické momenty dekadentní zábavy, fragmenty událostí, jenž je sama očitým svědkem a představy o divokých večírcích, které bychom nikdy nenašli v pokojích našich babiček. Nastiňuje tak problematiku vztahů, sexualitu a diskriminaci přičemž vychází také z fotografických předloh, které nachází na internetových sociálních sítích. V záznamových vzpomínkách na nevázané večírky sonduje emocionální, psychické pochody a vypětí aktérů. Expresivní podání niťokresby podtrhuje jejich afektované až agresivní pózy a gesta v podnapilém stavu. Fáze nadšení a snad i upřímná oslava socio-kulturní zábavy tohoto typu, která se vyznačuje dynamickou barevností figurálních kompozic, se nám záhy předefinuje na pohled osob zničených vyčerpáním, vyprahnutím po mejdanu a kritickým uvědomováním si sebe sama. Žáková tak upozorňuje na negativní image a devastaci mladých lidí pod falešnou vizí a de facto evokuje pohoštění, které nikam nevede.

Vlasta Žáková žije a tvoří v Bratislavě. V letech 2000 – 2006 absolvovala Fakultu umění Technické univerzity v Košicích a studijní pobyt na Fakultě umění VUT v Brně. Prezentovala svou tvorbu na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Roku 2007 byla finalistkou Ceny Egoart, roku 2009 získala čestné uznání na bienále mladého umění Skúter II, GJK Trnava a v roce 2008 a 2010 se stala finalistkou ceny ČEZ 333, kterou uděluje Národní galerie Praha.