Ekobuňka AVU: Vlastenecká klimaagitka

Výstava s názvem Vlastenecká klimaagitka je kritikou politického nastavení, které sice apeluje na povrchní patriotismus, ale přitom nevěnuje pozornost ničivému dopadu klimatické krize na českou krajinu. Zatímco národní symboly jsou chápány jako nedotknutelné, země je vnímána jako místo, které je možné beztrestně plundrovat a devastovat. Odkazem ke sdíleným symbolům výstava oslovuje lidi, kterým bylo téma ochrany životního prostředí dosud lhostejné.

 

Projekt poskytuje ironický pohled na zastaralý systém, který nereflektuje rychle se měnící realitu. Patriotismus spojený s lokálně chápanou státní příslušností nepřináší východisko z aktuální klimatické krize. „Nacionalistická ideologie nefunguje, řešení vyžaduje rozsáhlou mezinárodní spolupráci, stejně jako problém sám má globální úroveň ” konstatují umělci a umělkyně z Ekobuňky AVU.

 

Projekt zvítězil v otevřené výzvě galerie Artwall nazvané „Návrat k normálu není možný”. Galerie Artwall se ve výzvě zaměřila na téma transformace společnosti po pandemii COVID-19. Často slyšíme výzvy, abychom se vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je zapotřebí využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí. 

 

V rámci vernisáže se od 16:00 do 20:00 uskuteční interaktivní performance uskupení Spielraum Kollektiv s názvem „Eko zpovědnice“. Zde se můžete vyzpovídat ze svých eko-hříchů. Rezervace na adrese: ekozpovednice@gmail.com.