Pozvánka

Vojtěch Tupý je absolventem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, obor malba.
V současné době se věnuje abstrakci, ve které hledá nejlepší formu svého sebevyjádření. V této tvorbě řeší problematiku času. Obrazy se snaží vyjádřit čas, který obklopuje vše kolem nás, stává se měrnou jednotkou toho, co člověk vytváří a prožívá. I když obrazy mohou být pomyslnými body v časové linii, můžeme na ně nahlížet jako na odrazy stavu bezčasí, ve kterých je spojena minulost s přítomností či budoucností.

Kurátorka: Kristýna Šraierová
Produkce: Lucie Vojtíšková, Anna Šlocarová
Grafická úprava: Martin Ponec

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.
Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.