Volodymyr Kuznetsov, ukrajinský umělec žijící v Kyjevě, promluví o typu své umělecké tvorby, která je pevně ukotvená v každodenním životě společnosti, jejích zvycích, normách, protokolech. Sociální praxi jakož i úvahy nad jejími novými formami Volodymyr zprvu pojímal prostřednictvím kresby, malby, videa či výšivky. Později se začal účastnit občanských shromáždění a iniciativ spojených s povstáním na Majdanu, válkou ve východní Ukrajině, a otázkou ukrajinských válečných zajatců v Rusku. Šlo mu o kolektivní promýšlení nových forem spolubytí a na konsensu založených rozhodovacích procesech. Zajímají ho totiž typy umělecké činnosti, které mohou být užitečné i mimo galerijní prostor, v dalších sférách lidské aktivity. To, čemu říkáme umělecká praxe, by pak nebylo “umění,” ale společensky nápomocný, podpůrný nástroj. Na Ukrajině je známý “jako ten umělec, kterému zcenzurovali dílo v kyjevském muzeu Mystetsky Arsenal,” aféře, která vyústila v celou sérii soudních řízení. Na základě této zkušenosti by rád spolu s týmem tranzitu a dalšími účastníky diskutoval o některých otázkách institucionální kritiky a etiky spolupráce s institucemi s problematickým pozadím.