sobota, 15. 12. 2018, 19 H, UMPRUM – dvorana

V předvečer třetí adventní neděle potěší váš sluch i duši hudba H. Purcella, A. Vivaldiho, J. Haydna a A. Corelliho v podání komorního orchestru ARS COLLEGIUM. Marie Durnová přednese výběr textů z nejznámějšího díla Václava Renče Popelka nazaretská. Ze sbírek Moravské galerie tentokrát vystavíme objekt Věry Janouškové z roku 1967 Barevný kříž. 

V – 190 / 80 Kč studenti, senioři