V rámci druhého červnového koncertu VoxImaginis zavítají diváci do půvabného prostředí Löw-Beerovy vily. Účastníci se mohou těšit na umělecký přednes Lubomíry Sonkové v doprovodu Graffova kvarteta, které představí vybrané dílo Leoše Janáčka. Nebude chybět prezentace dobového díla ze sbírky moderního umění Moravské galerie, tentokrát se bude jednat o Studii stromů na podzim od Janáčkova současníka malíře Jožy Uprky.