Během koncertního večera zazní Smyčcový kvartet F dur „Americký“ a Smyčcový kvintet se dvěma violami Es dur „Americký“ od skladatele Antonína Dvořáka. Účinkuje Graffovo kvarteto: Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík (housle), Leoš Černý (viola), Michal Hreňo (violoncello) a Kristina Fialová Nouzovská (viola).

 

Těšit se můžete i na umělecký přednes indiánských legend a dobové korespondence a textů o Antonínu Dvořákovi a vystavení vybraného sbírkového předmětu Moravské galerie. Večer je věnován 25. výročí založení Graffova kvarteta, rezidenčního souboru cyklu Vox Imaginis.

 

Vstupenky zde.