Prostor galerie bude zazděn i s autorem. Součástí vernisáže bude beranidlo, které bude použité k bourání zdi. První název výstavy (Vrstva chleba, vrstva malty, královna) je volnou parafrázi knihy Pavla Řezníčka, pro zásah, který bude předcházet samotné výstavě Irena + Helena.