Doprovodný pořad k výstavě Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách.

Přednáší PhDr. Viktor Kovařík (Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze a územní odborné pracoviště v Plzni) a Mgr. Terezie Šiková (Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze)-

K atraktivním exponátům výstavy Vznešenost & zbožnost patří mj. práce českého barokního vrchnostenského sochaře Lazara Widemanna (1697–1769) pracujícího především pro hrabata z Vrtby. V Itálii vyučený sochař ovládající práci v exkluzivním materiálu alabastru zanechal na území Plzeňska řadu exteriérových sochařských i interiérových řezbářských děl, kterým bude v přednášce věnována odpovídající pozornost. Připomenut bude samozřejmě i vystavený tematicky nesmírně zajímavý kabinetní soubor alabastrové plastiky, určený původně do pražského Vrtbovského paláce.
Charakter sochařství doby baroka na území západních Čech však vedle regionálních tvůrců významným způsobem formovala i tvorba pražského uměleckého centra. V průběhu přednášky bude proto věnována pozornost i jednomu z nejvýraznějších představitelů barokního sochařství na domácí půdě – Matyáši Bernardu Braunovi (1684–1738), jehož tvorba je s prostředím západních Čech nerozlučně spjata. Jeho díla určená cisterciáckému klášteru v Plasích či benediktinskému klášteru v Kladrubech u Stříbra si právem zaslouží být řazena k nejvýznamnějším počinům na poli české barokní plastiky.    

Na přednášku naváže krátká exkurze výstavou zaměřená na vybrané exponáty spjaté s tvorbou obou výše uvedených umělců.