Václav Sika, Kristina Láníková, Jan Fabián a František Fekete jsou mimo svou uměleckou práci zástupnými reprezentanty ekonomické situace uměleckého provozu. Okolnostmi byli dovedeni k volbě zaměstnání, které je blízké a zároveň na hony vzdálené jejich svobodnému uvažování. Rozkročení mezi vlastním profesním zájmem a sekundárním zaměstnáním vytváří zkušenost, jež se stala předpokladem iniciační otázky následné spolupráce. Schopnost integrovat ve svém díle práci druhého.

 

kurátorky: Sráč Sam a Denisa Bytelová