Všechnu moc imaginaci! Pocta kolektivům vyrůstajícím zezdola se uskuteční 21. – 23. 8. v podchodu pro pěší u nádraží Praha–Holešovice a je součástí Bienále Ve věci umění / Matter of Art. Na zdích podchodu vznikne v průběhu těchto dní rozsáhlá nástěnná malba (murál), jejímž spoluautorem se může stát kdokoliv. Vznik díla inicioval ukrajinský umělec Volodymyr Kuznetsov v rámci svojí účasti na výstavě ‚Pojď blíž: Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020’. Vyzýváme tímto širokou veřejnost k zapojení do tvorby díla. Umělecká zdatnost není podmínkou, každý účastník se může v rámci vznikající malby projevit jakýmkoliv způsobem – poezií, prózou, manifestem, malbou, kresbou, graffiti, pomocí šablony, atp. Barvy a další malířské vybavení bude k dispozici na místě. Spolutvůrci by měli reflektovat téma projektu. 

 

Dílo bude vznikat od pátku 21. do neděle 23. srpna 2020 vždy od 11.00 až do večerních hodin, připojit se bude možné kdykoliv jako tvůrce nebo divák. Akce vyvrcholí v sobotu 22. 8. od 18.00 hudebním programem a občerstvením. Dílo vzniká ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy.

 

Volodymyr Kuznetsov absolvoval Národní akademii umění ve Lvově. Ve své umělecké praxi propojuje sféry privátního a veřejného života a vytváří tak nové kontexty a významy. Pracuje s estetikou všedního života, s pamětí a hledá také nové koncepty uvnitř osobního a kolektivního vědomí. ŽIje a pracuje v Kyjevě.

 

NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – PODCHOD PRO PĚŠÍ
Plynární 21, 170 00 Praha 7

 

Doprava:
Stanice Nádraží Holešovice
Tram 6 / 12 / 17
Bus 112
Metro C

 

———

Bienále Ve věci umění / Matter of Art organizuje iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a koná se pod záštitou radní hlavního města Prahy MgA. Hany Třeštíkové. Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE Foundation. Projekt je součástí mezinárodní sítě East European Biennial Alliance společně s polským Biennale Warszawa, ukrajinským Kyiv Biennial a maďarským OFF-Biennale Budapest. Bienále probíhá paralelně v Galerii hlavního města Prahy v Městské knihovně, Pražské tržnici – Prague market, Panorama Hotel Prague a na piazzettě u OC DBK Praha. Více informací o výstavě a kompletní program najdete na www.matterof.art