Design by Huy Pham a Petra Kašparová

Galerie Bunkr Vás zve na 

VÝTVARNÝ PLENÉR A VERNISÁŽ VÝSTAVY
16. 4. – 26. 5. 2016

Výběr z malířských prací z let 2013 – 16 a výsledky plenéru
Dominik Forman, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Lenka Štěpánková, Alice Nikitinová a Tomáš Pilař

VERNISÁŽ 16. 4. 2016 18:00
Galerie Bunkr // Josefa Skupy 227/44, Most

Výstava představí průřez aktuální tvorbou šesti umělců, kteří pracují takřka výhradně v médiu malby. Autoři, poučeni historickými souvislostmi uměleckého provozu, se v posledních letech hlásí ke klasičtější podobě malby, jejíž předmět vychází vždy z reality. Žánrovost motivů, typická pro tento druh malířské praxe, převládá i zde. Vystavené práce lze rovněž chápat jako studijní materiál či proces. Součástí výstavy budou také malby vzniklé v plenéru, jenž se uskuteční ve dnech 15. a 16. 4. 2016 v Mostě a kterého se může každý zúčastnit.
Info / e: galerie.bunkr@gmail.com t: 733 505 390

>>>> <<<<

Galerie Bunkr je kulturní prostor neinstitucionálního a nekomerčního charakteru, který samovolným způsobem mapuje (nejen) severočeskou výtvarnou a literární scénu, reflektuje regionální vizuální jazyky, sonduje do oblasti angažovaného umění a spolupracuje s nezávislými iniciativami.

více

galerie.bunkr@gmail.com
www.galeriebunkr-most.cz