Michelle Adlerová se s pomocí fotografky Michaely Škvrňákové prostřednictvím výstavy zamýšlí nad genderovými vzorci chování, které se odrážejí v řeči těla žen a mužů. Pokládá zdánlivě banální otázku: proč sedíme tak, jak (obvykle) sedíme? A nabízí paradoxní odpověď: jsme vychováváni k přirozenosti. Jsme zvyklí považovat určité pohyby a postoje za „ženské“, zatímco jiné vnímáme podvědomě jako „mužské“. Toto genderově podmíněné vnímání „přirozenosti“ se pochopitelně netýká jen toho, zda sedíme s nohama křížem nebo široce roztaženýma. Zdánlivě marginální příklad ukazuje obecné fungování genderových mechanismů, které se hluboce vpisují do našich těl a manifestují se v celé škále volních i nevědomých projevů toho „kým jsme". Koncept výstavy navazuje na fotografický cyklus s názvem Tajemství veřejné řeči těla, který byl představen na výstavě Transgender Me (součást Prague Pride) a poté prezentovaný na reklamních plochách ve vozech metra v rámci projektu Artwall: Link v roce 2012.

Česká umělkyně Michelle Adlerová ve své tvorbě tematizuje různé společenské náměty, mezi nimi proměny genderové identity a podoby rodových rolí. Adlerová původně tvořila pod jménem Michal Šiml (do roku 2011) a později vystupovala jako Michelle Siml. Ve své tvorbě realizované v rámci umělecké skupiny Pode Bal se věnovala politickým tématům.

Vernisáž proběhne na Plovoucím baru U Bukanýra a hrát na ní bude DJ Michal Koko. 

Událost probíhá v rámci festivalu Prague Pride.