Čtvrtá výstava studentské galerie SVĚTOVA 1
.
Matěj Kos je studentem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Ateliéru fotografie na katedře volného umění.
.
Instalace je metaforou prchavého okamžiku vzniku nové myšlenky, která je „vyslovena” a následně materializována. Prostor zcela patří myšlenkám-objektům. Přímo určují, jak se v něm pohybujeme a jak jej vnímáme. Jako by byly zároveň i v naší hlavě.
.
Výstava I Lost Something pracuje s možností paralely mezi formováním myšlenek a tvorbou virtuálních 3D objektů. Stejně jako je imaginární prostor naší mysli konstruován především různými idejemi, názory a koncepty, je i zdánlivě nekonečný a prázdný prostor rozhraní počítačového programu určován objekty, které do něj vložíme. A stejně tak jako aspekty jedné myšlenky vytvářejí možnosti pro vznik mnoha dalších, virtuální 3D objekty jsou v prostoru definovány polohou, velikostí či objemem okolních objektů.
.
kurátor: Michal Jalůvka