Výstava představí výběr z aktuální tvorby členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) a Klubu výtvarných umělců Horácka (KVUH).

 

Po šesti letech je v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě prezentována tvorba dvou největších výtvarných sdružení na Vysočině – Spolku výtvarných umělců Vysočiny a Klubu výtvarných umělců Horácka. Výstava je svým rozsahem mimořádná, neboť zde bude prezentováno několik desítek výtvarníků. Představena zde budou díla, která umělci vytvořili během posledních let a jihlavská veřejnost je tedy většinou neměla možnost ještě vidět. Z výtvarníky navrženého souboru vybere odborná komise pouze několik děl od každého autora. Nebude tedy možné každého umělce prezentovat tak, jak by si jistě zasloužil, spíše půjde jen o velmi stručný nástin charakteru autorovy tvorby.

 

Spolek výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) je členem Unie výtvarných umělců ČR a jejím prostřednictvím i celosvětové organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) a celostátní Rady uměleckých obcí ČR. Je dobrovolnou výběrovou organizací sdružující výtvarné umělce a teoretiky. 

Spolek výtvarných umělců Vysočiny vznikl pod názvem „Sdružení výtvarných umělců Vysočiny“ počátkem roku 1990 jako spolek umělců působících v regionu Českomoravské vysočiny zahrnující okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Po roce činnosti došlo k osamostatnění žďárských výtvarníků, kteří založili Klub výtvarných umělců Horácka.

Spolek výtvarných umělců Vysočiny je dobrovolnou výběrovou organizací výtvarných umělců. Ve svých stanovách má jasně určený postup pro výběr nových členů.

Zastoupení členů SVUV v různých oblastech výtvarné tvorby je různorodé a pestré, někteří z výtvarníků se profilují i ve více oblastech.

 

Členové SVUV:

Pavel Bezděčka, Vladimír Brauner, Svatava Brunová, Josef Bubeník, Eva Dolejšová, Ludmila Dohnalová, Paul Ewert, David Habermann, Ing. Jaroslav Hedbávný, MVDr. Josef Hrdlička, PhDr. Jiří Hyliš, MgA. Arnošt Kába, Eva Kasalá, Svatopluk Kasalý, Lubomír Kerndl, Vlastislav Kincl, RNDr. Petr Klukan, Ladislav Kukla, Josef Macek, Eva Milichovská, Milan Nestrojil, Pavel Petrov, Jan Pevný, Josef Prodělal, Mgr. Zdeněk Šplíchal, PhDr. Pavel Toman, Petr Vlach, Alice Waisserová

 

Členové KVUH:

Jana Zabloudilová, Mgr.A. Monika Vosyková, Ing. Václav Dvořák, Ivo Holán, Antonín Kanta, MgA. Hanuš Lamr, MgA. Zlata Lamrová, Zdeněk Macháček, Ing. Bořivoj Pejchal, Stanislav Pojer, Mgr. Marie Roštínská, Mgr. Jaroslav Svoboda, Jaroslav Dave Šlechta, Miroslav Štěpánek, Jaroslav Vyskočil, Jindřich Zezula