Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyhlašuje otevřenou výzvu na kurátorské projekty pro Galerii Alternativa na rok 2023.

 

Alternativa je otevřena všem druhům výtvarného umění, přičemž se zaměřuje především na projekty s autenticky vlastními úhly pohledu, experimentující s daným médiem, prostorem, časem, rozšiřující výstavní formát, vyhledávající nové formy a způsoby komunikace s diváky. Alternativa jako jiná možnost, druhá volba, aktivita, která zpochybňuje tradiční normu nebo aktuální trend. Hledáme projekty vytvořené přímo pro výstavní prostor galerie či jemu přizpůsobené, autorské nebo skupinové výstavy i různé jiné druhy spolupráce.  

 

Své projekty posílejte do 31. 7. 2022 na email ogv@ogv.cz, případně na adresu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava (s popisem na obálce Alternativa).

 

Návrhy mají obsahovat:

– koncept kurátorského projektu (nejlépe s obrazovou dokumentací);

– stručný životopis autorů + kurátora.

 

Výstavní prostory se nacházejí v přízemí budovy Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, k dispozici je výstavní technika a mobiliář.

 

Dále zajistíme:

– transport, pojištění a ostrahu děl po celou dobu výstavy;

– asistenci při instalaci a deinstalaci;

– grafické zpracování a vytištění plakátů;

– zajištění pohoštění a programu vernisáže (dle přání a po dohodě s vystavujícími);

– honorář pro kurátora (tj. autora koncepce výstavy, může jít zároveň o vystavující/ho) dle aktuálních možností galerie.