Nadace vyzývá umělce a výzkumníky z různých disciplín k podání projektů v rámci programu tvůrčích pobytů v Praze. 

Uzávěrka: 15. srpen 2018

Tvůrčí pobyty nadace Agosto Foundation pro umělce/kyně a výzkumníky/ce si kladou za cíl rozvíjet prostředí, ve kterém se jak umělci/kyně a teoretici/teoretičky, tak lidé jiným způsobem činní v kulturním prostoru mohou odpoutat od jejich běžného životního rámce a sdílet informace
napříč obory a disciplínami. Cílem je vytvářet a kultivovat obecnou platformu pro aktivní, kreativní a neoborové (tj. bez orientace na jakýkoliv specifický obor) objevování. Hostujícím je věnována podpora při realizaci projektů se snahou o spolupráci s českými umělci/kyněmi a institucemi a schopností intervenovat do české kulturní krajiny.

V roce 2018 se projekt uskutečňuje za finanční podpory Minsiterstva kultury.

Pro více informací navštivte https://www.agosto-foundation.org/cs/residency-program/vyzva-pro-umelce-a-vyzkumniky