Výstava vědeckých snímků z VŠCHT Praha

Srdečně Vás zveme na středeční podvečerní vernisáž přímo ve vstupní části NTK, kde pro Vás bude od 18 hodin kromě samotné expozice připraveno víno, hudba a možnost diskuze s autory výstavy.

 

Jménem studentského spolku UNI-ART při VŠCHT Praha Vás s radostí zveme na naši první výstavu v budově NTK, na které budete moci zhlédnout krásy z laboratoří naší univerzity. Jak již název výstavy napovídá, půjde o materiály čistě vědecké, nesoucí zároveň i určitou estetickou hodnotu.

Samotná díla budou v parteru NTK k vidění až do poloviny března, poté budou přesunuta do prostor naší univerzity.

Podrobnější informace o chystané expozici a aktivitě našeho spolku naleznete níže.

Těšíme se na Vás!

UNI-ART

___________________________________________________

Jsme studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a zajímáme se o umění. Stereotypy jako„ty jsi vědec, ty krásu nedoceníš“ nás nezajímají. Z našich vlastních zkušeností vyplývá, že badatel z oblasti přírodních věd se s estetikou setkává na každodenní bázi, vnímá ji jako nevšední krásu svých vzorků v laboratoři či jako samotnou krásu mocné přírody, kterou svým studiem odhaluje. Navíc je často svými učiteli/kolegy veden ke kreativitě v uvažování nad svým výzkumem, která je nezbytná k pokroku samotné vědy, a prochází tedy při laboratorní činnosti podobnými tvůrčími procesy jako umělec při tvorbě svých děl. Zmíněný vztah ke kráse a tvůrčí aspekty vědecké činnosti bychom rádi demonstrovali širší veřejnosti formou výstavy, která umožňuje nahlédnutí do útrob naší školy, našich výzkumů a v nich skrytých krás.

Mělo by se jednat o první z cyklu výstav zaměřených na propojování vědy a umění, které se Vám chystáme představit jménem našeho studentského spolku UNI-ART při VŠCHT Praha. Při sběru materiálů na výstavu jsme se zaměřili na krásu samotných laboratorních výstupů (snímků, vzorků, simulací), jako na druhotnou vlastnost vědeckého materiálu, který v první řadě slouží vědci jako informace. Informace o existenci určité struktury, koncentraci syntetizovaných částic, přítomnosti defektů, apod. Po prvním ohromení vizuálním kouzlem zkoumaného vzorku vědec většinou přistoupí k jeho analýze za účelem získání zmíněné informace a vůči jeho kráse rychle otupí. Je to pak až kolega, nakukující mu přes rameno, který při nahlédnutí jemu neznámému vzorku znovu vidí jeho krásu.

A právě moment nezaujatého vnímání krásy bychom Vám rádi připomenuli (zabýváte-li se přírodními vědami) či zprostředkovali (jste-li jiné profese). Snímky, které od 15. 02. 2017 můžete po dobu jednoho měsíce vidět v prostorách parteru budovy Národní technické knihovny, pocházejí z laboratoří napříč celou naší univerzitou.

Snímky jsou pořízeny různými zobrazovacími technikami, čistě za účelem výzkumu. Tedy skoro všechny. Schválně, jestli poznáte které.

Přijďte se podívat, budeme se na Vás těšit!

UA