Donia Jourabchi & Taufan ter Weel: WAVEGUIDES

12. – 24. 4. 2018 (2. vernisáž: 17. 4. 2018)

kurátorka: Sara Pinheiro

Waveguides je zvuková instalace, která byla vytvořena přímo pro prostory Galerie AMU. Zkoumá oblast vlnovodové architektury a její vliv na vnímání prostoru. Za tímto účelem se v galerii nacházejí nejrůznější mikrofony, reproduktory a další elektroakustické technologie, které ji přetvářejí v jedinečný poslechový obvod.

Další užité materiály navíc definují průchod různých fyzických vibrací, které posluchače vtahují do akustického labyrintu: prostor je přestrukturován a propojen do proměněné zvukové konstelace. Zvukové vlny zde vytvářejí nové vazby se svým okolím i s uchem posluchače.

V průběhu pětidenního workshopu otevřou umělci výstavu dalším uměleckým vstupům. Vzniklá site-specific díla budou prezentována v galerii během druhé vernisáže 17. dubna 2018 od 18 h.

Donia Jourabchi (BE) je zvuková průzkumnice. Ve své tvorbě rozvíjí různé experimentální přístupy, jejichž pomocí se snaží budovat smysl pro komunitu a hlubší porozumění prostoru a teritoriím a zároveň zkoumat dynamiku tělesné přítomnosti v žitém prostředí.

Taufan ter Weel (NL) je architekt, umělec a badatel s osobitým interdisciplinárním přístupem, pracující na pomezí zvukového umění, architektury a výzkumu sociální dimenze prostoru.

Program Galerie AMU je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Projekt Waveguides byl navíc podpořen finančními prostředky FAMU v Praze. Vřelé díky patří také Centru audiovizuálních studií FAMU a Katedře skladby HAMU.

GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště/
entrance from the passage to Tržiště Street)

Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

www.gamu.cz