Výstava nizozemské umělkyně Wendelien van Oldenborgh.

Horizontal je první výstavou Wendelien van Oldenborgh v Praze. Nizozemí jako jedna z bývalých koloniálních mocností je zde podrobeno umělecké analýze. Umělkyně na konkrétních případech popisuje nečekané souvislosti historických vztahů koloniální hegemonie, projevující se v nepochopení a rozporech. V prostředí technologických inovací a na pozadí idealistického modernismu zobrazuje lidské osudy uvězněné v představách a přesvědčení, která se utvářela během posledního století. Samotná instalace výstavy odkazuje k invenčním postupům Liny Bo Bardi, přední architektky brazilského modernismu 60' let, jejíž inovativní přístupy překračovaly dobu, ve které vznikaly.

http://www.wilfriedlentz.com/#/Artists/Wendelien_Oldenborgh_van/