Intimní, vnitroblokový charakter a osobní přístup týmu White Pearl Gallery, i s přiléhající zahradou nově situované pod hladinou běžného městského ruchu, má oproti postmoderním tendencím sdílení a informačních vrstvení dopomoci k prodloužení hlubšího, nesdíleného, tedy osobního prožitku z vystavovaných uměleckých děl stejně tak, jako z jejího prostředí a ze vzájemných interakcí v rámci tematických eventů i společenským happeningů v době, kdy čas je naší nejvzácnější komoditou.

 

Širší kurátorský záběr galerie je vyvažován přísným, scénografickým rukopisem, aktuálností daných témat, a apelem na instalační estetiku. Neméně důležitým cílem galerie je kontinuální prezentace děl jednotlivých autorů v nových souvislostech tak, aby dopomohly k rozšiřování pole jejich působnosti na diváka i autora samotného.