Plakát Wojciech Lawnicki

V měsíci dubnu se v Galerii Kaple uskuteční mezinárodní výstava polského malíře Wojciecha Lawnického. Výstava zcela nových obrazů vytvořených z přírodních materiálů bude zahájena na slavnostní vernisáži ve středu 10. dubna v 18 hodin s úvodním slovem kurátora výstavy Leszka Wojaczka.

 

Jedinečnost slunečního světla osvětlujícího krajinu kolem Volterry se stala pro Lawnického, během jeho pobytu v roce 2011 v Toskánsku, záminkou, pro vytvoření barev na bázi pigmentů, vyrobených z půdy sesbírané právě na tomto místě. Z takto vyrobených barev namaloval sérii obrazů, které pak osvětlil umělým osvětlením. Separace barvy na obraze, ke které došlo díky projekci naformátovaného světla na obraz, vytvořila novou obrazovou formu připomínající pole zářící v odpoledním světle.

 

Wojciech Lawnicki v současnosti pokračuje v tvorbě „lightscapu“ (světelných krajin) malovaných světlem a hlínou a často se vrací do Toskánska, kde hledá nové odstíny získané z hornin, lávy, minerálů a hlíny. Další jeho obrazy vznikají z materiálů sesbíraných na Sicílii, Tenerife, Polsku a nově i ve Valašském Meziříčí.

 

Zemina je pro autora stále živou látkou, nositelem historických informací. Hlínu, využitou ve svém malířství, proměňuje v jinou realitu, abstraktní krajinu, patřící do oblasti umění. Malířství Wojciecha Lawnického je alchymii, která v sobě pojí prvky místa, půdních materií, světla a barvy. Je to práce s živly, elementy nepředvídatelnosti a vyžaduje vytvoření vhodných podmínek pro jejich následné manifestace.

 

Wojciech Ławnicki narozený v roce 1981 (Konin, Polsko) je absolventem (2006) Ateliéru malířství na Akademii výtvarných umění v Poznani (prof. Kałucki a prof. Kozłowski). Své práce vystavoval v Polsku, Německu a Itálii. Během studii byl spoluzakladatelem galerie Plastyfikatory, která se nacházela ve staré továrně droždí v Luboňu u Poznani. V této galerii organizoval cyklus výstav nazvaný „Reading the space” za účasti mnoha umělců navazujících ve své tvorbě dialog s postindustriálním prostorem.