Tato instalace je svou podstatou první projekcí ve výstavním prostoru SPEJS. Tedy projekcí ve významu viditelného, animovaného a realistického obrázku. Světelná instalace Roberta Loskota, Dvě slunce, kterou se před osmi měsíci tento prostor výstavně otevíral, byla také projekce, tematizovala však všeobecné vlastnosti tohoto prostoru, nevyužívala jeho stěnových ploch.

Bujňákova  instalace Work je pohyblivý výtvarný doplněk atria, které je obklopené množstvím kanceláří s pulzujícím pracovním ruchem. Projekce má dvě části. Na jedné straně znázorněné figury podobné samotnému autorovi, které vcházejí do budovy a šplhají do kanceláří. Na druhé straně až piktograficky zobrazená pracovní činnost jakou je tlačení kolečka. Tyto dvě pohyblivé tapety spolu trochu groteskně doplňují architektonický prostory o nový významový akcent.

Tomáš Bujňák (*1979) je, po Richardu Loskotovi, již druhým studentem Magdaleny Jetelové, vystavující ve SPEJSu, což poukazuje na její výtvarné zaměření – využívá programování a projekce, aby realizovala své představy o konečné podobě díla.