Každý, kdo někdy kreslil, si určitě všiml, že po čase začal upadat do stereotypů a používat stále stejné postupy. Jak je rozbít a začít s těmi novými? To vás naučí česká umělkyně Adéla Součková při svém odpoledním workshopu, na který se můžete přihlásit právě teď.

V rámci 20 minutových zadání prozkoumáme oblast našeho soustředění, a zaměříme se na to, jak naše momentální rozpoložení ovlivňuje, co a jak kreslíme.

Adéla Součková se ve svém díle Exit the Loop dotýká několika témat. Zkoumá, jak se počítačový jazyk dostává do běžného mluveného projevu. Umělkyně se zajímá o to, jak vnímáme hesla jako exit, enter, shift, alter, download, upload naším vlastním tělem.

Workshop bude hravou formou prozkoumávat způsoby vnímání a zažívání skutečnosti v jejich průběžném kresebnému záznamu. V souvislosti s dílem Exit the Loop budeme také zkoumat, jak se proměňuje vnímání a kresebný záznam v návaznosti na používání moderních technologií.

Adéla Součková se inspiruje čínskou kaligrafií a ruskou ortodoxní ikonou. Zajímá ji práce s obrazem ritualizovaným a performativním způsobem. Ritualizovaný proces vždy navozuje určitý stav mysli, který se stává počátečním momentem ve vytváření a naplňování kulturního kánonu. Součkovou zajímá kombinace ritualizovaného jednání s improvizovanými tělesnými technikami. Pátrá po způsobech jak přinést myšlenková cvičení do běžných a spontánních gest. Vytváří cvičení podporující rozvíjení individualizovaného symbolického jazyka skrze performativní procesy. Workshop bude sestaven z řady průzkumů, které se pokusí trochu odlehčit naše vlastní stereotypy v kresbě.

PROGRAM:
13:00 – 13:30
sraz před budovou Kunsthalle Praha – komentovaná prohlídka díla Exit the Loop s Adélou Součkovou

13:30 – 13:45
přesun do Velké Fürstenberské zahrady

13:45 – 14:15
úvod do historie Kresby jako performativní praxe

14:15 – 17:00
účastnící budou pozváni k participaci na kresebných cvičeních

Na místě bude zajištěno drobné občerstvení a materiál na kreslení.

Délka programu: 300 minut
Program je zdarma včetně vstupného do Velké Fürstenberské zahrady.
Workshop je možné vést i v anglickém jazyce.
Místo konání: Velká Fürstenberská zahrada, Valdštejnská / Staré zámecké schody, 118 00 Praha 1- Malá Strana
metro Malostranská

Kapacita: 18 osob

V případě zájmu si rezervujte místo na workshopu emailem na kkottova@kunsthallepraha.org.
Organizátor akce: Kunsthalle Praha, nadační fond
Při nepřízni počasí si organizátor vyhrazuje právo na zrušení akce.