Jak se proměňuje kresebný projev podle toho, co momentálně považujeme za důležité? Jak určuje rozpoložení těla to, jak se na věci díváme? Jaký úhel pohledu určuje viděné? a další mnohé otázky si položíme během workshopu s Adélou Součkovou.
V rámci několika zadání se pokusíme propojit kresbu s bezprostředním, ale soustředěným pohybem. Prostřednictvím série 20 minutových cvičení budeme pracovat na transformaci našich behaviorálních vzorců a naučených schémat toho, jak kreslíme, a potažmo vnímáme.
Workshop bude hravou formou prozkoumávat způsoby vnímání a zažívání skutečnosti v jejich průběžném kresebnému záznamu. V souvislosti s dílem Exit the Loop budeme také zkoumat, jak se proměňuje vnímání a kresebný záznam v návaznosti na používání moderních technologií.

Adéla Součková se inspiruje čínskou kaligrafií a ruskou ortodoxní ikonou. Zajímá ji práce s obrazem ritualizovaným a performativním způsobem. Ritualizovaný proces vždy navozuje určitý stav mysli, který se stává počátečním momentem ve vytváření a naplňování kulturního kánonu. Součkovou zajímá kombinace ritualizovaného jednání s improvizovanými tělesnými technikami. Pátrá po způsobech jak přinést myšlenková cvičení do běžných a spontánních gest. Vytváří cvičení podporující rozvíjení individualizovaného symbolického jazyka skrze performativní procesy. Workshop bude sestaven z řady průzkumů, které se pokusí trochu odlehčit naše vlastní stereotypy v kresbě.

PROGRAM:
14:00
– sraz před vstupem do Velké Fürstenberské zahrady z ulice Valdštejnská
14:15 – 14:45
Úvod do historie Kresby jako performativní praxe
14.45 – 17:45
Účastnící budou pozváni k participaci na kresebných cvičeních
17:45
– přesun před Zengerovu transformační stanici
18:00
– komentář Adély Součkové k dílu Exit the Loop a následná debata s Milanem Šimáčkem (FAMU)

Na místě bude zajištěno drobné občerstvení a materiál na kreslení.

Délka programu: 300 minut
Program je zdarma včetně vstupného do Velké Fürstenberské zahrady.
Workshop je možné vést i v anglickém jazyce.
Místo konání: Velká Fürstenberská zahrada, Valdštejnská / Staré zámecké schody, 118 00 Praha 1- Malá Strana
metro Malostranská

Kapacita: 18 osob

V případě zájmu si rezervujte místo na workshopu emailem na kkottova@kunsthallepraha.org.
Organizátor akce: Kunsthalle Praha, nadační fond
Při nepřízni počasí si organizátor vyhrazuje právo na zrušení akce.