Zveme „publikum“ k účasti na kolektivním vytváření námětu a předlohy pro možné filmové zpracování!

V rámci rezidence Alžběty Bačíkové a Lucie Rosenfeldové s názvem Hlediště proběhne workshop participativního psaní scénáře dokumentárního filmu. Tímto experimentem budeme zkoumat, jakou roli může hrát pohled diváka, když se přímo spolu-účastní na vzniku dokumentárního díla a podílí se tím vědomě na samotné mediální konstrukci. Jak lze s jeho aktivním a angažovaným pohledem nakládat v situaci, kdy má být sdílen s dalšími „diváky-tvůrci“? A jak může taková kolektivní práce proměnit naše představy o komunikaci skrze dokumentární obraz?
Vstupní materiály pro společnou práci obsahují motivy vypozorované rezidentkami během dosavadního pobytu v galerii a jejím bezprostředním okolí.

Výsledky workshopu budou prezentovány během závěrečného večera v sobotu 28.7.2018.

Akce probíhá díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Hlavního města Prahy.