Jana Kalinová je konceptuální umělkyně, zabývá se především instalací, fotografií a kurátorstvím. Ve svých postkonceptuálních instalacích konstruuje alternativní verzi našeho každodenního, „obyčejného“ světa. Její utopické projekty pomocí jemných významových a formálních posunů zpochybňují běžný úhel pohledu na zdánlivě banální skutečnosti.

www.kalinova.info

www.tranzitdisplay.cz

http://www.youmakeart.cz/program/prosinec_2010__workshop_s_janou_kalinovou_v_tranzit_display_/?