Robert Wudy & Mořic Klein
Úvody Tomáš Gabriel a Petr Borkovec

Robert Wudy (1977), publikoval v Tvaru, revue Hostu, Babylonu a dalších literárních časopisech. Kromě poezie se věnuje též tvorbě bajek. Je pravnukem Karla Bohumila Hájka – prvního ředitele pražského Městského sirotčince, z otcovy strany má irské, německé a ruské předky. Chystá vydání knižního básnického debutu pojmenovaného Nové pověsti.Žije v Praze.

Mořic Klein (1976), básník a prozaik. Vydal zápisky z pobytu v USA Otherside (2008), výbor z básní a krátkých próz Ostatky (2014) a v roce 2017 sbírku Cikánov. Učí češtinu a společenské vědy na gymnáziu. Učil také v dětském domově se školou. Žije ve městě Sedlec-Prčice.