X, Y - umělecké řemeslo

Kurátoři Filip Dědic a Barbora Ševčíková chtějí výstavou testovat otázky, co všechno může znamenat pojem uměleckého řemesla v 21. století. Jejich společná činnost se pohybuje mezi publicistikou, současným uměním a designem. Výstavní projekt se svou povahou blíží více editorské činnosti, než kurátorskému přístupu. Samotná práce s různými texty, jejich pochopení, zvládnutí a osvojení je pro oba totiž svým způsobem řemeslem, kterému se věnují.