Díky prostředkům moderní technologie mohou vznikat unikátní výstavní prostory, jako je ScreenSaverGallery, virtuální galerie současného digitálního umění, situovaná místně-specificky ve spořičích vašich obrazovek.
Aktuálně v ní probíhá mezinárodní výstava Unleashing Screensaver, participativní kolaborativní projekt, jehož se se svými studenty zúčastnilo přes 45 pedagogů z různých zemí, typů škol, vzdělávacích a kulturních tradic. Prostřednictvím spořiče obrazovky vyjadřují svou osobní zkušenost, přístup či postoj k otázkám estetického vzdělávání a zároveň ohledávají jeho potenciál jako edukačního nástroje.
V rámci XY 2018 je vystaven příspěvek studentů Katedry intermédií VŠVU v Bratislavě, který připravili pod pedagogickou koordinací zakladatele ScreenSaverGallery Tomáše Javůrka. 

Podrobnosti naleznete na webových stránkách
http://screensaver.metazoa.org/unleashing/

19. 4. 2018, 18:00
Intermédiá VŠVU Bratislava: CODEC | Unleashing Screensaver | Ateliér Intermédií | Univerzitní 3
úvod: Tomáš Javůrek

S podporou PAFScreen Saver Gallery a Teachers College, Columbia University.

————————

Výstava je součástí XY 2018 – výstavy s procházkou, procházka vernisážemi, společného projektu nezávislých olomouckých galerií.

Sledujte XY 2018, kde najdete přesný program procházky a www.xyolomouc.com.

#xyolomouc 
#xy2018
#unleashingscreensaver
#unleashing2018
#screensavergallery