David Macháč – Zahrádkáři
Miroslav Zeman – Být single
9:16pm, Denisova 47, Olomouc
Kurátor: Štěpánka Bieleszová, Kamil Zajíček

Výstava: 22. 4. – 30 . 5. 2021

Dostupné denně od 9:16 večer do 01:00 (první den od 16:00).

 

David Macháč působí jako odborný asistent na Institutu tvůrčí fotografie FPF v Opavě. Fotografický projekt Zahrádkáři, jenž započal v roce 2006 a trvá doposud, je neustále se rozšiřujícím souborem, ve kterém prostřednictvím portrétů sleduje život a proměny této subkultury. Na jednotlivých, zcela jednoduše komponovaných snímcích, sleduje rozdíly mezi portrétovanými a jejich propojení a vztah k zahradnímu domku. Lidé na svých zahradách vytvářejí kromě pěstitelských políček i obydlí, přičemž se řídí především dle svých momentálních možností. V rámci jedné kolonie se tak můžeme setkat s domečky vytvořenými se zdánlivě vzájemně nesouvisejících součástek, které by mnozí z nás vyhodili. Zde však získávají díky představivosti lidových stavitelů zcela nové uplatnění.

 

Miroslav Zeman vystudoval matematické metody v ekonomii na FPF SU v Opavě (1994), kde v roce 2018, kdy také vznikly tyto snímky, absolvoval Institut Tvůrčí fotografie a nyní zde pracuje jako odborný asistent na Ústavu fyziky. Miroslav Zeman je sice obklopen lidmi, ale zvolil si samotu. Toto rozhodnutí má možná kořeny v předchozí životní etapě, v dětství a dospívání: „V mladém věku jsem si užíval naplno společenského života v Ostravě, každý víkend jsme chodili na koncerty, do klubu nebo jen tak do hospody. S kamarády jsme jezdili na společné výlety a dovolené. Časem jsem ale zjistil, že mi stále více vyhovuje být sám. Byl jsem přesycen společností.“

 

Výstava je součástí 6. ročníku XY 2021 – procházka výstavami, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.

 

www.xyolomouc.com