Společná výstava umělkyň Yarli Allison a Letizie Miro otevírá druhou programovou linii Galerie 35M2 pro rok 2024 věnující se tématu práce.

  

Výstavní projekt Peripheral Corporalities zkoumá osobní a kolektivní zkušenosti sexuálních pracovnic. Přechází od intimní sebereflexe zaměřené na formování identity a traumatu ke kolektivnímu zobrazení naděje. Prostřednictvím skutečných příběhů se snaží vytvořit nuancovaný portrét sexuální práce, který vyzývá stereotypy a naopak osvětluje sny těch, kteří formují kolektivní vnitřní imaginaci současného demimondénu.

 

Od 19:30 proběhne moderovaná diskuze s autorkami. Diskuze bude probíhat v angličtině.