První výstavní počin tohoto semestru v Galerii 209 je kolektiv Yellow Company, tvořený studenty pražské FAMU a UMPRUM. Yellow Company se dlouhodobě zabývají tématem transmutace a růstu. Ve svých videích a instalacích zkoumají biomorfní tvary a nechávají materiály podléhat rozkladu, plísním a larvám. Jejich výstavní linií se linou ty samé materiály, ale jsou neustále obměňovány a ponechávány dalším iteracím rozkladu.