Keramika je pro umělkyni Yeonwoo Chang materiálem, prostřednictvím kterého reflektuje témata přírodních zdrojů, postkolonialismu a řemesla. Projekt Moon Jar vznikl z popudu doznat naplnění přezdívky specifického typu korejské keramické nádoby z konce 17. století. Specifikem autorského objektu umělkyně je jeho glazura, složena z pečlivě připraveného syntetického měsíčního prachu. Utopické kolonizování povrchu Měsíce přitom kontrastuje s poukazováním na symbolickou a ekonomickou hodnotu uměleckých artefaktů v mezinárodních muzeích i na postkoloniální debaty.

   

kurátorka: Júlia Bútorová