Yigal Ozeri: bez názvu / Untitled – Zuzana, 2019, Jan Mikulka: Zátiší s granátovým jablkem, 2017

Galerie Cermak Eisenkraft zahajuje v prostorách POP-UP galerie domu SmetanaQ další (již devátou) exkluzivní výstavu, která představí tvorbu dvou světoznámých fotorealistických umělců, izralsko-amerického malíře Yiagala Ozeriho a českého malíře Jana Mikulky. Oba autory spojuje stejný umělecký směr, tematika portrétů a figurativní malby zasazené do přírody, tak jako výrazová síla obrazu, u každého individuální a originální.
 
Yigal Ozeri, jehož tvorba byla Galerií Cermak Eisenkraft poprvé představena české divácké veřejnosti již v listopadu 2017, je celosvětově proslulý svými velkoformátovými fotorealistickými olejomalbami mladých žen v různých přírodních scenériích: od hlubokých deštných pralesů přes pochmurnou poušť až po zasněžené parky. Ozeri zachycuje prchavé okamžiky, dává jim život a se svou mírně prerafaelitskou estetikou vnáší do svých maleb éterickou a bezprostřední vnímavost. Jeho portréty odkazují na umělecko-historické základy v romantismu a zároveň nabízejí současný pohled na smyslnou ženskost. Yigala Ozeriho zastupují nejvýznamnější světové galerie, za všechny můžeme uvést: Louis Meisel Gallery New York, Zemac Contemporary Art Tel Aviv, Galerie Andreas Binder, Mnichov, Opera Gallery Londýn a Hong Kong. Ozeri je zastoupen v mnoha soukromých a veřejných sbírkách: Muzeum amerického umění Whitney, Muzeum umění McNay v San Antoniu, Židovské muzeum v New Yorku, Izraelské muzeum v Jeruzalémě, Tel Avivské muzeum umění, Muzeum moderního umění v Haifě, Nadace umění Frederica R. Weismana v Los Angeles či Albertina Vídeň. Na konci loňského roku je do své sbírky zařadili američtí Smithsonian (největší muzeum planety).

Yigal Ozeri (* 1958 v Izraeli) žije a pracuje v New Yorku. Ozeri představil svou malířskou tvorbu během posledních více než třiceti let v prestižních muzeích a galeriích téměř po celém světě – v Bologni, Barceloně, Los Angeles, New Yorku, Chicagu, Torontu, Tel Avivu, Hongkongu, Amsterdamu, Paříži, Kodani, Mnichově, Praze a v mnoha dalších městech.

 

Výběr z posledních autorských a skupinových výstav: A New York Story, Louis Meisel Gallery, New York (2018), The Storm, Zemack Contemporary Art, Tel Aviv ; Dual Tones, Galerie Andreas Binder, Mnichov, Eugen Lemay & Yigal Ozeri / A nelze s tím nic dělat – And it can’t be helped, Pop Up Gallery Cermak Eisenkraft, SmatanaQ, Praha (2017), Recent Works, Opera Gallery Londýn ; Villa de Leyva, GE Galería, Monterrey, Mexiko (2016), Shadows of Reality, Opera Gallery, Hong Kong; Painting Through a Lens, Zemack Contemporary Art, Tel-Aviv; Bear Mountain, Louis K. Meisel Gallery, New York (2015), Photorealism 50 Years of Hyperrealistic Painting, putovní evropsá muzejní výstava (2013) atd.

 

Vedle své volné tvorby portrétoval členy britské královské rodiny, ale i rodiny několika českých sběratelů. Jeho práce je obsažena na obálce knihy Photorealism a Digital Age, vydané Louis K. Meiselem, který v 60. letech 20. stol. Fotorealismus pojmenoval a podílel se na jeho celosvětovém vzestupu.
 
Jan Mikulka patří k významným absolventům Ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. V první etapě jeho malířské tvorby se setkáváme s estetikou blízkou baroknímu umění, do které patří dynamické a obsahově mystické cykly Barely a Torza (2008–2011). Ve druhé fázi své tvorby se v posledních osmi letech Jan Mikulka věnuje především realistické malbě figurálních děl a svými portréty i alegorickými kompozicemi Momenty (2011–2012) se hlásí k řadě zástupců světového fotorealismu. Mikulkovy portréty jsou nesmírně silné nejen díky vytříbené a mistrovské technice, ale je to především výraz portrétovaných, zachycení jejich vnitřního světa a pocitů, které vdechují jeho obrazům život a vnášejí do nich vibraci.
Jan Mikulka (*1980 v Praze) žije a pracuje v Praze. V roce 2000 vystudoval obor řezbářství a tvarování dřeva na SUPŠ (Střední umělecko-průmyslové škole v Praze) a v tom samém roce se zúčastnil výstavy Portrét roku v Klatovech.
V roce 2005 vystavoval na Mezinárodním bienále současného umění v Národní galerii v Praze a o rok později absolvoval pražskou AVU v ateliéru Zdeňka Berana. V roce 2008 byla jeho tvorba představena na výstavě Defenestrace na Novoměstská radnici v Praze. V roce 2011 vyhrál prestižní ocenění Visitors Choice Award na BP Portrait Award v londýnské Národní portrétní galerii a v roce 2012 proběhla v pražské Galerii Anderle jeho autorská výstava nazvaná Momenty. V témže roce se také zúčastnil výstavy Element F v Moravské galerii v Brně. V roce 2013 získal cenu Královské společnosti portrétních malířů za nejlepší autoportrét (Autoportrét, 2012). V roce 2015 získal čestné uznání na prestižní výstavě Figurativas 2015 v muzeu MEAM v Barceloně a o rok později ještě cenu The Changing Faces opět od Royal Society of Portrait Painters v Londýně a dále následovala účast na dalších výstavách v Londýně, Praze a Římě – 21:21, The Chemistry Gallery, Praha (2013), The Threadneedle Prize, Mall Galleries, Londýn (2013), Royal Society Of Portrait Painters Annual Exhibition, Mall Galleries, Londýn (2013, 2014, 2016, 2017), BP Portrait Awards 2015, National Portrait Gallery, Londýn a Et Cetera, MAXXI Museum, Řím (2015). V roce 2017 vystavoval na souhrnné přehlídce českých realistických tendencí od 70. let po současnost v Muzeu umění v Olomouci nazvané Fascinace skutečností. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírce Národní galerie v Praze a v MEAM Museu v Barceloně.
 

Přesto, že Ozeri i Mikulka ve svých portrétních malbách vychází z fotografie, je jejich malířská interpretace výrazně osobitá, ohromuje technickou dokonalostí a sílou výrazu. Nejedná se o pouhé zachycení viděné reality, ale naopak o hluboké, detailní vystižení fyzična i intimního světa portrétovaného a jeho lidské jedinečnosti.

 
Aotoři projektu: Yigal Ozeri, Jan Mikulka, Tomáš Zapletal a David Železný