Když vytáhnete fotografii z náhodného rodinného alba, nejspíše se přižene mrak plný vzpomínek, asociací a barev. Co když však při listování narazíte na zhmotnění bezmezného uplatňování moci jednoho nad druhým?

   

V roce 2015 ukrajinský parlament schválil zákony o dekomunizaci země. Během následujících let bylo přejmenováno 51 tisíc ulic, 987 měst a vesnic, padlo 1320 soch Lenina a přes tisíc soch sovětské éry. 1982 Oblouk přátelství národů – 2022 Oblouk svobody ukrajinského národa.

   

Projekt Yuriye Bileye prudce zasahuje vizuální paměť. Pracuje s formátem pohlednic jakožto s nástrojem k upevňování propagandistického vyprávění. Autor v souladu se zvolenou technikou kyanotypie ponechává minulost v soumraku neurčitosti. V soumraku, jenž ze své povahy nemůže být vyčleněn z čehokoliv přítomného.

  

Výstava je součástí 9. ročníku XY – výstavy s procházkou / procházka vernisážemi, společného projektu olomouckých nezávislých galerií. Více informací zde.