Unie výtvarných umělců pardubického regionu sdružuje profesionální výtvarné umělce několika generací, jejichž činnost je spjatá s výtvarným životem pardubického regionu. Umělci  svojí  tvorbou z oblasti malířství, sochařství, uměleckého řemesla, výstavami  členskými i autorskými přispívají ke kulturnímu životu města a oblasti. V současnosti  tvoří členskou základnu spolku 20 umělců.Ve Východočeské galerii představili členové UVU PR svou tvorbu naposledy v roce 2013.

Na současné výstavě v Domě U Jonáše vystavují svá nejnovější díla  Ivan Baborák, Vít Bouček, Lenka Dobešová, Štěpán Doležal, Alena Dvořáková,  Eva Francová, Renata Hans, Filip Hortenský, Šárka Hrouzková, Miloslav Chaloupka, Karel Kafka, Václava Macků, Štěpán Málek, Petr Miláček, Lubomír Netušil, Jana Salfická, Jiří Vašica, Eva Víšková, Věra Zahradníková a hosté, bývalí členové UVU, Josef Procházka a Jaroslav Jebavý.

Kulturní veřejnost, návštěvníci galerie si mohou prohlédnout díla širokého spektra postupů, přístupů a technik, od těch klasických až po další formy reagující na tendence současného uměleckého provozu.