Z DRUHÉ STRANY je projekt, na kterém víceméně pracuji stále několik let. Jde o můj zásadní pocit při práci,
že cokoliv co vytvořím je vlastně existující přenesená idea z míst, o kterých nevím nic, ale něco třeba tuším. Těm místům říkám obecně druhá strana.

Přímo v Karlíně budu pracovat na kresbách, akvarelech, kolážích, kde budu rozkrývat prostor galerie, okolních budov, města. Stále hledáme cesty, odpovědi, poznání, rozkrýváme tajemství života, vesmíru a vůbec.
Mě baví hledat jen cosi jako vchod, díru, zkratku TAM. Snad se mi bude dařit.

Text: Tereza Pirčšová Brichtová