„Post…co? Ale Internet neskončil!“

Umění po internetu. Co si pod tím představit?

Přibližně roku 2004 byl do té doby víceméně statický internetový obsah nahrazen prostorem pro sdílení a společné vkládání uživatelů, tuto etapu Tim O’Reilly nazval Web 2.0. Možná si doteď ani neuvědomujeme, jak převratná tato změna byla, a nakolik odlišná je generace, která na „Internetu 2.0“ vyrostla. Stejně odlišné je i umění, které na tuto proměnu reaguje. Ukazuje nám především, nakolik jsme se změnili my sami. Jsme neustálými sběrači dat, sledujeme a jsme sledováni. Z prostoru, kam jsme dříve utíkali z reality běžného života, již nějakou dobu není úniku. Od příchodu smart phonů internet prostoupil naše životy do té míry, že offline a online prostředí srůstá dohromady.

V roce 2006 se umění reflektující prostředky a změny způsobené internetem začalo označovat pojmem post-internetové. Toto umění může mít jakoukoliv formu, přestože nejčastěji užívá právě prostředky tzv. nových médií. Přibližně ve stejné době si tohoto umění začali všímat i teoretici a galeristé. Vlivný americký internetový portál Rhizome zabývající se digitální kulturou (pod záštitou Electronic Arts Intermix v NY) uspořádal diskuzní panel pod názvem Net Aesthetics 2.0, kde se údajně pojem post-internet objevil poprvé. Roku 2008 se současný teoretik internetového umění Domenico Quaranta podílel na výstavě Holy Fire: Art of the Digital Age v Bruselu, kterou označil za svoji poslední výstavu zabývající se novými médii. K pojmu post-internet se stavěl poměrně skepticky, stejně jako mnozí další. Od té doby se však tento pojem zabydlel v galeriích i prestižních uměleckých časopisech (aktuální číslo Frieze) a např. i v populární hudbě (Grimes). V současné době je veliká výstava post-internetového umění ve Fridericianu v Kasselu. Zájem veřejných institucí z posledních let toto umění legitimizovalo v očích akademické i široké veřejnosti.

Poslední letošní výstava v Galerii PLEVEL představuje post-internetové umění v kontextu galerií a jeho teoretických reflexí. Budete moci shlédnout projekce dokumentací k vybraným výstavám post-internetového umění ve světě, prohlédnout si nejzajímavější webové stránky zabývající se teorií post-internetu, přelomová data v historii internetu a umělecké a výstavní praxe s tím související (slovy umělce Cory Arcangela: „…nemůžete jen tak použít počítač s prohlížečem ukazujícím webovou stránku.“ ) a především manifest samotné galerie PLEVEL.