Výstava Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, která proběhne od 13. června do 8. září 2019 v letohrádku Hvězda, představí, jak se Češi a Slováci v období 1800-1939 stýkali a poznávali a jaké kulturní výsledky z jejich zájmu vzešly. Prostřednictvím invenčně nainstalovaných archiválií, knih i uměleckých předmětů z řady českých muzeí seznámí výstava návštěvníky s tím, jak se oba národy navštěvovaly (a inspirovaly), jak hledaly společnou řeč (i jak si nerozuměly) a jak slovenská literatura pronikala do českých nakladatelství. Výstava Z Rodinného alba zasáhne i do mezinárodních souvislostí.