Se zvláštním přihlédnutím ke stolním společnostem v 19. století provází výstavou Marie Fiřtová (Ústav pro dějiny umění FF UK).