Výstava zpřítomňuje a usouvztažňuje čtyři umělecká díla, která reflektují konkrétní události válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii. Jejich autorky se narodily v druhé polovině 20. století ve zmíněném, již neexistujícím státě.

 

Výsledná konstelace pohyblivých obrazů a jejich kontextů otevírá prostor pro otázky týkající se (ne)možnosti zprostředkování násilných a krajně traumatizujících politických událostí, jako je válka. Pokouší se rovněž nastínit jejich proměnu v čase. Pro tento účel byla vybrána dvě díla z druhé poloviny 90. let a další dvě díla z doby nedávné. Vystavené práce využívají odlišných uměleckých postupů a strategií (ready-made/apropriace, rekonstrukce/performance či forenzní vědy), aby zároveň pokoušely vlastní předpoklady, významové pole a působnost.

 

V současné době, kdy jsme opět svědky válečného konfliktu v bezprostřední blízkosti našich hranic, může tato výstava přinést více než pouhé porovnání či zpětný pohled na obrazy jedné války, která na nás již přes třicet let vrhá svůj stín.