Zveme na workshop Zachraň ptáče a vyrob budku, který proběhne v rámci rezidence Denisy Langrové v INI. Během akce se návštěvníci naučí zhotovit ptačí budku tak, aby odpovídala potřebám ptáků v daném místě výskytu, a seznámí se s iniciativou Zachraň ptáče specializované zejména na záchranu rorýsů a ptačích holátek nejrůznějších druhů.

  

Workshopem výroby budek nás provede Oldřich Morys, který má zkušenosti se stavbou zvířecích obydlí. Budeme vyrábět z předem připravených převážně recyklovaných materiálů. Proces nebude složitý a do stavby se tak mohou zapojit i děti. 

  

Prezentaci iniciativy Zachraň ptáče předvede Eliška Bartošová, která popíše pozadí a motivace vzniku tohoto spolku. Návštěvníci se dozví, co dělat v případě nálezu ptáčete v nouzi a jak vlastně poznat takové, které pomoc potřebuje, jaký je největší a stále velmi rozšířený mýtus o rorýsích, čím jsou specifičtí a jak jim pomoci, pokud je najdeme na zemi. Nebudou chybět ani příběhy z praxe. 

  

Zachraň ptáče z.s. je nově vznikající ptačí záchranná stanice specializovaná zejména na záchranu rorýsů a ptačích holátek nejrůznějších druhů. Jejím cílem je vybudovat specializované rehabilitační centrum pro rorýse a odchovnu pro nejmenší ptačí holátka, pomáhat zraněným či osiřelým jedincům a vracet je zpátky do přírody, snažit se předcházet jejich zraňování, šířit osvětu a vzdělávat veřejnost ohledně této problematiky. 

  

Denisa Langrová pracuje na Záchranné stanici hlavního města v Praze. V současnosti ukončuje magisterské studium Volného umění III na UMPRUM v Praze. Koncepty jejích projektů vycházejí z ekofeministických teorií, environmentálních studií, mezidruhových a nebinárních základů. Zajímají ji průsečíky příběhů lidí a ostatních zvířat, koncept domestikace a jeho možná spojitost s láskou, osobní zkušenost lidství s životem v globální krizi a kapitalismu. Reflektuje osobní jako politické a naopak. Její práce je často založena na příbězích, v nichž volně kombinuje prvky fikce a reailty. Skrze umění hledá prostor pro emoční, iracionální a uhýbající z paradigmatu. Denisa Langrová je také autorkou několika workshopů, panelových diskusí a dalších sdílených formátů na pomezí umění a vzdělávání.

  

Rezervace na denisa.langrovaa@gmail.com.