Zahajovací koncert již 7. ročníku Landscape Festivalu v Ostravě. 

Na zahájení vystoupí kapely PORTLESS, WWW NEUROBEAT a PSYCHONAUT.

Amfiteátr v Sadech Dr. Milady Horákové, Ostrava