Srdečně vás zveme na vernisáž tří výstav v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

  

Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes

Výstava se zaměřuje především na specifika reprezentace Kryštofa Kolumba v českých zemích a jejich kultuře. Zejména na jeho zobrazování v uměleckých dílech vznikajících nebo dostupných ve vymezené lokalitě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Zajímá nás nejen to, co tato díla vypovídají o Kolumbovi, ale především o nás samotných, o představách, které si do nich projektujeme. Celek je architektonicky a tematicky strukturován do pěti částí, jež se vzájemně prolínají.

kurátorka: Vjera Borozan

  

Světlana Pavlíčková – Milieu

Světlana Pavlíčková je důležitou umělkyní královéhradeckého regionu. Původně návrhářka paličkovaných vzorů a oceňovaná krajkářka v prostoru Bílé kostky představí svůj mnoholetý a stále nedokončený projekt Milieí. Každý Milieu (neboli vyšívaná dečka), často z uschovaných nebo nalezených předmětů, kromě mnoha hodin práce ukrývá také autorčiny osobní zážitky a příběhy a nabízí úkryt před vnějším světem.

kurátorka: Anna Horák Zemanová

  

Martin Zet – Laciné sochy

Výstava představí video Martina Zeta Laciné sochy (1999) ze Sbírky pohyblivého obrazu GMU. Autor v něm pracuje s tvarovou podobností a zároveň až absurdní obsahovou nepodobností mezi kácejícími se PET lahvemi, do nichž nalévá vařící vodu, a newyorskými mrakodrapy v pozadí. Video doplní instalace Koruny a dolary (1999–2022) v podobě bedny polepené českými a americkými bankovkami, které Zet rozmřížkoval na stejně velké obdélníky, jejichž počet vždy odpovídá hodnotě dané bankovky. Skutečnost, že zvětšováním hodnoty bankovek se tato políčka zmenšují, je pro autora prostředkem k rozvíjení úvah o relativitě hodnoty peněz.

  

Více informací zde.