Eric Hurtado vystaví na pozvání katedry fotografie FAMU v Galerii GAMU sérii jemných a poetických fotografií, opravdových fotografických „obrazů“.

Vedle své vlastní fotografické tvorby se Eric Hurtado věnuje také dějinám fotografie. Během svého pobytu v Praze také nabídne ve Francouzském institutu přednášku s názvem „Raymond Ismidon-Marie de Bérenger (1811-1875), marquis de Sassange, zahrada krajiny“.

S fotografií se Raymond Ismidon-Marie de Bérenger seznámil v pařížském ateliéru Gustava Le Gray, dvorního fotografa Napoleona III. Svou fotografickou tvorbu zahájil ve stejné době, jako velku přeměnu parku kolem svého zámku. Zcela nový obor fotografie a tvorba zahrady pro něj představovaly dvě paralelní činnosti a dokonce zůstává otázkou, do jaké míry se nenaučil fotografovat, jen aby mohl ukojit svou vášeň pro zahrady, zachytit linii krajiny…

Při bližším studiu fotografického díla Raymonda de Bérenger objevíme nové obrazy, které svou strukturou a finalitou položily v tehdejší době základy modernosti.